Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image
Προϊόντα

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΓΚΥΡΩΣΗ - ENEMATA

ΚΤΙΣΙΜΟ, ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ, ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

ΧΡΩΜΑΤA - ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΕΔΩΝ, ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΣΚΕΠΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΗΛΙΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ WPC - LAMINATE ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ

downfolder
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ


SIKA FERROGARD 901
Υγρό πρόσμικτο σκυροδέματος βασισμένο στην τεχνολογία Sika® FerroGard®, για χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα και κονιάματα. Ενεργεί ως αναστολέας διάβρωσης στον οπλισμό του σκυροδέματος, αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος, προστατεύει ειδικά από κίνδυνο διάβρωσης έναντι χλωριόντων. Τυπικές εφαρμογές βρίσκει σε: • Δρόμους από σκυρόδεμα • Γέφυρες • Σήραγγες • Τοίχους αντιστήριξης • Βιομηχανικές μονάδες • Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων • Κατασκευές κοντά σε θάλασσα. Κατανάλωση: 3-4% κατά βάρος τσιμένου. Συσκευασία 25 kg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>SIKA FERROGARD 903+
To Sika FerroGard-903+ είναι επιφανειακής εφαρμογής αναστολέας διάβρωσης για το σιδηροπλισμό κατασκευών Ω.Σ., σχεδιασμένος για χρήση με εμποτισμό. Το Sika FerroGard-903+ βασίζεται σε οργανικά και ανόργανα συστατικά. To Sika FerroGard-903+ διεισδύει στο σκυρόδεμα και σχηματίζει μια μονομοριακή προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα Ω.Σ. Η προστασία που προσφέρει το Sika FerroGard-903+ έχει διπλή λειτουργία, τόσο αναστέλλοντας την έναρξης της διάβρωσης όσο μειώνοντας το ρυθμό διάβρωσης του σιδηροπλισμού. Η προστασία έναντι διαβρώσεως με το Sika FerroGard-903+ – έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ζωής και λειτουργίας της κατασκευής έως και 15 χρόνια όταν χρησιμοποιείται ως μέρος του ολοκληρωμένου Συστήματος Επισκευής και Προστασίας της Sika. Συσκευασία: δοχείο 25 kg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>
BROSURE κάντε click εδώ >>FERROSEAL-MCI
Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας που λειτουργεί ως αναστολέας διάβρωσης του οπλισμού. Διεισδύει σε βάθος στο σκυρόδεμα και σχηματίζει μία προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα. Ιδανικό για επισκευές κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Επιπλέον κατάλληλο για την αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών σκυροδέματος που είναι εκτεθειμένες σε δυσμενές περιβάλλον όπως γέφυρες, υδραγωγεία κτλ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ Διαφανές. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Περίπου 0,5 kg/m². ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 kg, 5 kg, 1 kg.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>SIKA MONOTOP 910 Ν
Αντιδιαβρωτική επίστρωση ενός συστατικού για οπλισμούς καθώς και ενισχυτικό πρόσφυσης για επισκευαστικά κονιάματα σε κάθετες επιφάνειες. Εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό 2 στρώσεων με αναμονή μεταξύ τους 4–5 ωρών. Κονιάματα επισκευής ακολουθούν «υγρό σε υγρό». Κατανάλωση: ~120 gr/τρ.μέτρο οπλισμού ή ~2-3 kg /m2. Συσκευασία: 4 kg και 25 kg.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>SIKA MINIPACK ANTICORROSION
Αντιδιαβρωτική Προστασία Σιδηροπλισμού, είναι ενός συστατικού, μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένο με αναστολείς διάβρωσης, συνθετικές ρητίνες και μικροπυριτικά. Κατανάλωση: ~ 1.65 kg/m2 ανά mm πάχους στρώσης. Συσκευασία 2 kg.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>FERROSEAL
Ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. Απόχρωση: Καφεκόκκινο. Κατανάλωση: 0,07-0,13 kg ανά τρέχον μέτρο οπλισμού ή 2 kg/m2 επιφάνειας ως συνδετική στρώση. Συσκευασία: 20 kg, 5 kg, 1 kg.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>VANDEX CORROSION PROTECTION M
Ειδικό κονίαμα ενός συστατικού για αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμών, με δυνατότητα εφαρμογής σε συνθήκες υγρασίας. Κατανάλωση: 2 kg/m2 για 2 στρώσεις. Δοχείο 5 kg.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>SIKA TOP - ARMATEC 110 EPOCEM
Eποξειδικό τριών συστατικών αντιδιαβρωτικό οπλισμών καθώς και ενισχυτικό πρόσφυσης για επισκευές υψηλών απαιτήσεων (π.χ. σε κολώνες ή δοκάρια). Εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό 2 στρώσεων με αναμονή μεταξύ τους 2–3 ωρών. Κονιάματα επισκευής ακολουθούν «υγρό σε υγρό». Κατανάλωση: 2,0 kg/m2/mm. Συσκευασία (Α+Β+C) 4 kg ή 20 kg (Α και Β υγρό, C σκόνη).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>PENETRON V/O PATCH
Κονίαμα με τροποποιημένα πολυμερή και αναστολέα διάβρωσης για επισκευές σκυροδέματος για πάχη από 3 έως 50 mm σε κάθετες και υπερκείμενες επιφάνειες. Γρήγορη ανάπτυξη αντοχών, 14,3 MPa (2070 psi) σε μία ώρα. Ένα σακί 22,68 Κg καλύπτει όγκο περίπου 12,80 lt. Με την προσθήκη περίπου 7 Kg αδρανών (30% κβ του υλικού, για μεγαλύτερα των 50 mm γεμίσματα), κοκομετρίας έως 9,5 mm σε προσέγγιση η κάλυψη αυξάνεται σε όγκο περίπου 15,70 lt.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>DEPHOP
Όξινο υγρό φωσφάτωσης που χρησιμοποιείται στις επισκευές μπετόν για να παθητικοποιήσει τη σκουριά που δεν μπορεί να απομακρυνθεί με αμμοβολή. Χρησιμοποιείται ευρέως στις στεγανοποιήσεις για την προστασία των μεταλλικών συνδέσμων των ξυλοτύπων. Πυκνότητα: 1,15 kg/lt. Κατανάλωση: 1 kg / 10 m2. Συσκευασία: 1 lt.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>SurfaGuard M
μία σύνθεση νανοτεχνολογίας με βάση το νερό, η οποία εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες προστατεύοντας από τη διάβρωση. Επιβραδύνει δραστικά τη δημιουργία σκουριάς, ακόμα και σε διαβρωτικό περιβάλλον Ενισχύει την πρόσφυση χρωμάτων , επιστρώσεων και σκυροδέματος. Δεν χρειάζεται θερμική επεξεργασία Αδρανοποιεί την υπάρχουσα σκουριά Εφαρμόζεται με εμβάπτιση, ψεκασμό spray ή πινέλο. Κατανάλωση:5-8 m2/L, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Διαθέσιμες Συσκευασίες:1Kg, 5Κg, 12Kg, 35Kg Δοχεία, 1200Kg δεξαμενές IBC

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κάντε click εδώ >>
Φύλλαδιο Προϊόντων Nanophos κάντε click εδώ >>Powered by MARINET
Θηβών 220, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 17:00, Σάββατο 8:00 - 16:00
email: info@lazarakis-constructions.gr
Τηλ.: 210.41.13.160, 210.41.13.685 Fax.: 210.41.13.280
Αρχική | Υπηρεσίες | Καλάθι Αγορών | Χρωματολόγιο | Επικοινωνία